Gastouderopvang
de Kleine Draak
 
 
 

Visie

Ik werk vanuit een kindgerichte visie. Ieder kind is uniek en wordt geboren met een eigen karakter. Een kind heeft het recht om te zijn wie hij/zij is en zich te ontwikkelen op zijn/haar eigen tempo. Ik vindt het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen zodat zij zich veilig voelen en daardoor de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en te zijn wie zij zijn.  

Sociaal- emotionele ontwikkeling

Individuele ontwikkeling staat bij mij centraal. Het kind krijgt de kans om een band op te bouwen met mij en de andere kinderen. Contact met andere kinderen stimuleert een kind in zijn of haar sociale ontwikkeling. Ze leren samen spelen, delen, plezier maken maar ook elkaar troosten. Ze leren om te gaan met hun eigen emoties maar ook die van de andere kinderen in de groep. Daarbij leer ik hem/haar om respectvol om te gaan met andere kinderen en volwassenen. 

Verstandelijke ontwikkeling en taalontwikkeling

Van nature zijn kinderen nieuwsgierig en willen graag nieuwe dingen ontdekken. Afgestemd op het niveau van het kind is er alle gelegenheid om te ontdekken. Dit doe ik door uitdagende spel- en ontwikkelingsmateriaal aan te bieden. Ook is er ruimte voor eigen initiatief bij het uitvoeren van een activiteit. Hierdoor stimuleer je zelfvertrouwen, eigen initiatief en ontdekt het kind wat het leuk vindt. 

Lichamelijke ontwikkeling

 De grove motoriek wordt gestimuleerd door veel buiten te spelen, kruipen, lopen, gooien, vangen, hinkelen enz. De fijne motoriek wordt gestimuleerd door samen te knutselen, puzzelen, bouwen met duplo enz. Ook dit stimuleer ik door verschillende spel- en ontwikkelingsmateriaal aan te bieden aan de kinderen.

Normen en waarden

 Kinderen leren door alledaagse situaties het omgaan met normen en waarden. Ik breng over wat wel en niet mag en zal hierbij duidelijk uitleg geven. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de leeftijd van het kind.
 

 

 
E-mailen
Bellen